Stowarzyszenie Ekologiczno - Kulturowe Nasza Ziemia Nasza Zemia

81-198 Kosakowo, ul. Złote Piaski 3
NIP 587-170-09-73, Regon 221951974
Jesteśmy niezależną grupą mieszkańców gminy Kosakowo, którym zależy na utrzymaniu turystyczno-rolniczego wizerunku gminy.

O co walczymy

Aktualności

2024-01-17
Wójt - odmowa publikacji wyroku
Wójt odmawia publikację wyroku

więcej...

2024-01-15
RDOŚ
Zwierzęta chronione

więcej...

2023-12-21
Szkoła w Dębogórzu
Ugięcie więźby dachowej w szkole w Dębogórzu

więcej...

2023-11-30
Obwodnica - odprowadzanie wód opadowych
Wniosek o zawieszenie postępowania w celu udzielenia pozwolenia wodnoparwnego na wykonanie urządzeń wodnych.

więcej...

zobacz wszystkie aktualności »

Członkowie stowarzyszenia »

Bądź na bieżąco

Zapisz się na newsletter

Będziemy informować Cię o wszystkich ważnych wydarzeniach, które mają miejsce w naszej gminie.

imię:
e-mail:
» rezygnacja

Oczyszczalnia ścieków

Byliśmy z wizytą w oczyszczalni ścieków w Dębogórzu


Po naszej głośnej krytyce działalności oczyszczalni ścieków w Dębogórzu, której kulminacyjnym momentem było złożenie wniosku o odwołanie Prezesa oczyszczalni doczekaliśmy się pierwszej pozytywnej reakcji. Przedstawiciele naszego Stowarzyszenia zostali zaproszeni do zwiedzenia oczyszczalni. Zapraszający nie kryli oczekiwania, że po zapoznaniu się z całością procesu oczyszczania ścieków złagodzimy, (jeśli nie porzucimy) swą negatywną ocenę. Na pewno pomysł ten należy ocenić bardzo pozytywnie. Możliwość wymiany poglądów i bliższe poznanie się zawsze jest lepsze od bezwzględnej obrony własnych, zwykle nazbyt subiektywnych ocen.

W wyniku wizyty dużo dowiedzieliśmy się o funkcjonowaniu oczyszczalni. Niestety nie zmieniliśmy ogólnej oceny, że dużo jeszcze jest do poprawienia w tym zakresie. Co więcej zyskaliśmy przekonanie, że usunięcie zasadniczych uchybień jest bardziej kwestią dobrej woli niż ograniczeń finansowych lub technologicznych. Nasze refleksje na ten temat można przedstawić następująco.

  1. Po zapoznaniu się z funkcjonowaniem oczyszczalni zasadniczą sprawą wydaje się teraz przekonanie jej Zarządu, że nowoczesne zarządzanie obiektem, o którym wiadomo, że może być "uciążliwy dla otoczenia" polega nie tylko na analizie odczytów przyrządów pomiarowych i przestrzeganiu norm określonych przepisami, lecz także na badaniu opinii ludzi mieszkających w najbliższym otoczeniu! W trakcie zwiedzania usłyszeliśmy niejednokrotnie z ust przedstawicieli oczyszczalni, że „szkoda, iż wcześniej nie mieliśmy sygnałów o uciążliwym fetorze czy rozwiewaniu popiołów”. Tymczasem w nowoczesnych systemach zarządzania ich skuteczność jest oceniane nie tylko poprzez wskaźniki, np. wielkości sprzedaży, czy zysku, lecz także poprzez badanie opinii społecznej. Jesteśmy przekonani, że systematyczne zainteresowanie opinią mieszkańców gminy a w szczególności Dębogórza Wybudowanie i Kazimierza już dawno dałoby podstawy do rozpoznania słabych stron oczyszczalni.

    Inną sprawą jest oczywiście kwestia wczucia się i współczucia ludziom, którym śmierdzi lub którym rozwiewane popioły brudzą okna, pranie i dają poczucie wdychania toksycznych substancji. Stan prawny w tym zakresie pozwala na odrzucenie tego rodzaju roszczeń, jeśli tylko przyrządy montowane w oczyszczalni nie informują o przekroczeniu norm. Co więcej na smród nie ma normy! Na takiej właśnie zasadzie można było poprowadzić gazociąg wysokiego ciśnienia w odległości 6m od budynków, chociaż wyobraźnia przeciętnego człowieka podpowiada, że to zdecydowanie zbyt blisko.

    Podsumowując, podstawową sprawą w sporze o to czy oczyszczalnia działa prawidłowo są kryteria oceny. Oczyszczalnia bada, jakość wody, która opuszcza obiekt po oczyszczeniu ścieków i jakość dymów wydalanych ze spalarni. Liczne kontrole tych pomiarów nie pozostawiają wątpliwości, że spełniane są wszystkie normy w tym zakresie. Nasze (lub szerzej: mieszkańców gminy) zastrzeżenia dotyczą natomiast zupełnie innej kwestii: hermetyzacji zbiorników, z których wydziela się intensywny fetor, hermetyzacji rozładunku i składowania popiołów oraz hermetyzacji kolektora odprowadzającego oczyszczone ścieki do morza. Te trzy elementy są jak dotąd poza kontrolą. Należy też zauważyć, że tylko w odniesieniu do popiołów Zarząd oczyszczalni dostrzega potrzebę poprawy sytuacji. Zatem w kryteriach tkwi źródło sporu. Naszym zdaniem niedopuszczalne z punktu widzenia zasad współżycia sąsiedzkiego jest tak wąskie i formalistyczne podejście do tych spraw, jak to prezentuje Zarząd oczyszczalni. Oczyszczalnia działa w konkretnym otoczeniu społecznym i na jego rzecz, więc powinna uwzględniać opinie krytyczne, zwłaszcza, jeśli są wyważone, uzasadnione i – co najważniejsze – możliwe do realizacji.
  2. Oczyszczalni potrzebna jest hermetyzacja zbiorników, z których jest wydzielany najbardziej intensywny fetor. Jest to przedsięwzięcie wymagające poniesienia sporych zapewne nakładów finansowych, ale proste pod względem technicznym. Nie jesteśmy w stanie uwierzyć, że firma obsługująca i pobierająca za to opłaty od ponad 440 000 mieszkańców zbankrutuje, jeśli przeznaczy stosowne środki finansowe na hermetyzację! Jest to raczej kwestia odpowiedzialności, wyobraźni i współczucia sąsiadom niż braku możliwości.
  3. Popioły. Po wielokrotnych interwencjach dostrzec można poprawę, gdyż hałdy zostały przykryte warstwą ziemi i są zraszane wodą. Są to jednak działania bardzo prowizoryczne i niewystarczające. Nadal ogromna część hałdy, a konkretnie jej część frontowa w postaci skarpy jest otwarta na całej długości i nadal będzie wywiewana. Także wysypywanie popiołu z przyczepy na hałdę, co zademonstrowano nam w trakcie wizyty i co udokumentowaliśmy fotograficznie, powoduje intensywne rozwiewanie popiołu daleko poza obszar oczyszczalni. Odnieśliśmy wręcz wrażenie, że wprowadzone na składowisku modyfikacje bardziej są nastawione na poprawę wizerunku oczyszczalni niż rzeczywiście skuteczne rozwiązania. Jesteśmy przekonani, że prawdziwa hermetyzacja rozładunku i składowania popiołu jest sprawą technicznie i finansowo prostą i może być szybko rozwiązana. Kwestią poważniejszą jest natomiast bezpieczna utylizacja popiołów. Niestety oczyszczalnia nie ma jak dotąd nawet planu rozwiązania tego problemu.
  4. Nieszczelny kolektor odprowadzający oczyszczone ścieki na odcinku lądowym, w szczególności w rejonie Mechelinek. Kwestii tej nie ma potrzeby szczegółowo omawiać, gdyż była wielokrotnie przez nas zgłaszana i omawiana, między innymi w uwagach do "planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo". Fakt, iż oczyszczalnia nawet nie planuje pełnej hermetyzacji kolektora a władze gminy zgadzają się na to, co widać w treści przygotowanego projektu zmian w planie zagospodarowania, jest okolicznością rzutującą szczególnie negatywnie na ocenę działalności oczyszczalni, w której Radzie Nadzorczej zasiada Wójt gminy.

Podsumowując, jeszcze raz dziękujemy za zaproszenie do zwiedzenia oczyszczalni i pełne informacje na temat jej funkcjonowania. Oświadczamy jednocześnie, że nadal będziemy naciskać na wszelki dopuszczalny prawnie sposób, aby wyeliminować niewłaściwe oddziaływanie oczyszczalni na lokalne otoczenie. W woli tej utwierdza nas przekonanie, że oczyszczalnia może spełnić oczekiwania społeczne stosunkowo niewielkim wysiłkiem i nakładem środków.Aktualności

2017-06-08
UWAGA POWRACA SPRAWA GAZOCIĄGU !!!
Nasza Ziemia złożyła stosowne uwagi wykluczające poprowadzenie ww gazociągu, które zostały odrzucone przez Wójta Gminy Kosakowo oraz Komisję Rolną.
2016-07-07
Protest Mieszkańców
Protest Mieszkańców przeciwko budowie biogazowni i spalarni odpadów na terenie naszej gminy.Protest Mieszkańców
2016-06-28
Przegłosowano projekt Bigoazowni i Spalarni
Przegłosowano Projekt MPZP dla Oczyszczalni "Dębogórze",w którym dopuszczono powstanie Biogazowni i Spalarni zasilanych odpadami z poza terenów Gminy.Przegłosowano projekt Bigoazowni i Spalarni
2016-06-27
Biogazownia i spalarnia odpadów
Apel mieszkańców w sprawie Oczyszczalni Ścieków "Dębogórze".Biogazownia i spalarnia odpadów
2016-03-03
Wójt chce wspołpracować?
Wystosowaliśmy do Wójta pismo z prośbą o wyznaczenie terminu spotkania.Wójt chce wspołpracować?
2015-04-28
Gość dnia w telewizji TTM
Małgorzata Tyńska i Marcin Buchna byli dzisiaj gośćmi dnia w Twojej Telewizji MorskiejGość dnia w telewizji TTM
2015-04-27
TVP INFO - NA ŻYWO
Program "To jest temat" zrealizowany w Mostach pod bocianim gniazdem.TVP INFO - NA ŻYWO
2015-04-23
Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Gminy
Wójt po referendum mówił, że został oszukany przez PGNiG, nie pozwólmy, żeby znowu go oszukano!Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Gminy
2015-04-14
Do Marszałka Wójewództwa Pomorskiego
Zastrzeżenia do treści wniosków do planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego zgłoszone przez Wójta Gminy Kosakowo.Do Marszałka Wójewództwa Pomorskiego
2015-04-13
Pismo do Radnych oraz Wójta Gminy Kosakowo
Zaniepokojeni zapisami w opracowywanym studium zagospodarowania przestrzennego, złożyliśmy oficjalne pismo do Radnych oraz Wójta Gminy Kosakowo.Pismo do Radnych oraz Wójta Gminy Kosakowo
2015-03-30
Kolejne uwagi i wnioski do projektu zmiany Studium
Złożyliśmy oficjalne uwagi i wnioski do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo.Kolejne uwagi i wnioski do projektu zmiany Studium
2014-11-28
Obietnice Wyborcze
Stowarzyszenie Nasza Ziemia w dniu 26 listopada 2014 zwróciło się do obu kandydatów na wójta z pytaniami dotyczącymi poglądów i planów na dalsze uprzemysłowienie naszej gminy.Obietnice Wyborcze
2014-11-26
Pozew oddalony
Sąd oddalił wniosek Szymona Tabakiernika w całości, potwierdzając tym samym prawdziwość słów Naszej Ziemi.Pozew oddalony
2014-11-14
Historia prawdziwa
Szymon Tabakiernik, kandydat na wójta Kosakowa i obecny radny gminy, przyznał w trakcie debaty wyborczej, że głosując w 2011 roku za rozbudową kawern, gazociągu wysokiego ciśnienia, a w konsekwencji za gazowcami w naszej gminie....Historia prawdziwa
2014-11-14
Pozew w sądzie
W dniu dzisiejszym Szymon Tabakiernik pozwał do Sądu w trybie wyborczym Grażynę Kmiecik, sekretarza naszego stowarzyszenia.Pozew w sądzie
2013-10-04
"Winią za to prezesa"
Artykuł na łamach Dziennika Bałtyckiego dotyczący zalania części Mechelinek.
2013-10-01
Spotkanie w sprawie oczyszczalni ścieków Dębogórze
Spotkanie z przedstawicielami firmy PEWIK oraz władzami gminy.Spotkanie w sprawie oczyszczalni ścieków Dębogórze
2013-07-19
"Kanał zamknie Mechelinki?"
Mechelinki. Kanał dziurawy jak sito.
2016 © NaszaZiemia.org
tworzenie stron Webton.pl