Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturowe "Nasza Ziemia"

Jesteśmy niezależną grupą mieszkańców gminy Kosakowo, którym zależy na utrzymaniu turystyczno-rolniczego wizerunku gminy, odwołującego się do wielowiekowej tradycji Północnych Kaszub.

O co walczymy

Aktualności

2019-02-06
Katastrofa ekologiczna w wodach Bałtyku?
Katastrofa ekologiczna. Tak mówią rybacy z nadmorskich miejscowości, którzy coraz częściej wracają z połowów z pustymi sieciami. Reportaż w TVP3 Gdańsk.Katastrofa ekologiczna w wodach Bałtyku?

więcej...

2019-01-11
Kilkadziesiąt martwych ptaków w rejonie Zatoki Puckiej.
Coraz częściej na naszych plażach znajdujemy martwe ptaki. Co jest bardzo niepokojące...Kilkadziesiąt martwych ptaków w rejonie Zatoki Puckiej.

więcej...

2018-11-06
Obchody Setnej Rocznicy Niepodległości Polski.
Obchody Setnej Rocznicy Niepodległości Polski z naszą nowo wybraną Radną w Gminie Kosakowo. Aliną SzydowskąObchody Setnej Rocznicy Niepodległości Polski.

więcej...

2018-10-16
Retransmisja z debaty kandydatów na Wójta Naszej Gminy
Retransmisja z debaty kandydatów na Wójta Gminy KosakowoRetransmisja z debaty kandydatów na Wójta Naszej Gminy

więcej...

zobacz wszystkie aktualności »

Członkowie stowarzyszenia »

Bądź na bieżąco

Zapisz się na newsletter

Będziemy informować Cię o wszystkich ważnych wydarzeniach, które mają miejsce w naszej gminie.

imię:
e-mail:
» rezygnacja

Czym są i skąd biorą się odpady radioaktywne

Wynikiem stosowania techniki jądrowej, m.in. w medycynie, przemyśle zbrojeniowym oraz w energetyce jądrowej, jest wytworzenie znacznych ilości radiotoksycznych długo- i krótkożyciowych odpadów promieniotwórczych.

 1. Odpadami promieniotwórczymi są produkty uboczne przy produkcji oraz obróbce paliwa jądrowego. Największą część, ok. 80%, stanowią odpady związane z wydobyciem rudy uranu, składowane w pobliżu kopalni jako hałdy lub zbiorniki ze szlamem, tzw. wypłuczki. Dalsze części pochodzą z elektrowni jądrowych[1], z zakładów uzdatniania zużytego paliwa jądrowego oraz z jądrowych ośrodków badawczych. 
 2. Odpady promieniotwórcze powstają także przy obróbce uranu i plutonu do celów militarnych, a także przy utylizacji broni jądrowej w ramach procesu rozbrojenia.
 3. Oprócz, zużytego paliwa jądrowego z elektrowni jądrowych, odpadów powstających przy ponownym uzdatnianiu paliwa jądrowego (stanowiących najmniejszą objętościowo część odpadów promieniotwórczych), zalicza się do odpadów promieniotwórczych również inne materiały, które zostały skażone promieniotwórczo. Materiały te zostają najczęściej skażone w procesach produkcyjnych elektrowni jądrowych, w medycynie, przemyśle i w wyniku przeprowadzanych badań naukowych. Do materiałów tych zalicza się np.:
  • strzykawki i igły stosowane w medycynie nuklearnej
  • zdemontowane rurociągi
  • materiały izolacyjne
  • narzędzia i urządzenia
  • zużyte dozymetry


Podział odpadów promieniotwórczych


Wypalone paliwo jądrowe (SNF) powstaje w wyniku eksploatacji cywilnych i wojskowych reaktorów jądrowych. Ma ono postać kilkumetrowych prętów uranowych, osłoniętych koszulkami z cyrkonu. Po kilkuletniej eksploatacji w reaktorze jądrowym pręty te jeszcze przez długi czas generują promieniowanie jonizujące i neutrony, a w wyniku hamowania promieniowania Alfa, Beta i Gamma wydzielają również ciepło.


Wysokoaktywne odpady promieniotwórcze (HLW) są głównym produktem przerobu wypalonego paliwa jądrowego, polegającego na rozpuszczeniu w kwasach wypalonych uranowych prętów paliwowych i oddzieleniu promieniotwórczych produktów rozszczepienia jąder izotopu 235U od pozostałego uranu i powstałych w trakcie pracy reaktora jąder transuranowców, w tym głównie rozszczepialnego izotopu plutonu 239Pu. Z uzyskanego w ten sposób uranu i jąder transuranowców produkuje się paliwo reaktorowe typu MOX (Mixed Oxides), które może być, w określonych proporcjach, użyte wraz z nowym paliwem uranowym jako powtórny wsad paliwowy do reaktora. Powstałe w wyniku tego procesu ciekłe, wysokoaktywne odpady promieniotwórcze zatęża się, witryfikuje i umieszcza w cylindrycznych naczyniach ze stali nierdzewnej. Po zastygnięciu są one traktowane jako odpad niebezpieczny.


Odpady transuranowe (TRUW) składają się głównie z wytworzonych w reaktorze pierwiastków cięższych od uranu i plutonu, o długim okresie połowicznego zaniku i aktywności wyższej niż 3 kBq na gram odpadu. Powstają podczas przerobu SNF prowadzonego z ekstrakcją transuranowców cięższych od uranu i plutonu. Odpady tego typu nie generują dużych ilości ciepła. Emitują głównie promieniowanie Alfa i neutrony.


źródło: "Przegląd Geologiczny, vol. 57, nr 9, 2009"
pobierz całość: pobierz dokument

Więcej informacji na ten temat

Aktualności

2013-09-06
Spotkanie z mieszkańcami Kosakowa
Spotkanie z mieszkańcami Kosakowa, na którym był obecny również Wójt Gminy z Wiceprzewodniczącym rady.Spotkanie z mieszkańcami Kosakowa
2013-06-06
Uwagi i opinie złożone w Urzędzie Marszałkowskim
Uwagi i opinie do projektu Regionalnego Programu Strategicznego Pomorze 2020 w zakresie energetyki i środowiska.Uwagi i opinie złożone w Urzędzie Marszałkowskim
2013-03-25
Protest złożony do Wójta gminy Kosakowo
Protest do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy KosakowoProtest złożony do Wójta gminy Kosakowo
2013-03-25
Uwagi dotyczące zebrania mieszkańców wsi Mosty
Zebranie to zostało zwołane i prowadzone przez p. Sołtys wsi Mosty. Było jednak odpowiedzią na protesty mieszkańców wywołane trybem działania władz gminy w związku z planowaną zmianą planu zagospodarowania gminy.Uwagi dotyczące zebrania mieszkańców wsi Mosty
2013-03-21
Protest mieszkańców
Protest mieszkańców złożony w Urzędzie Gminy skierowany do Rady Gminy KosakowoProtest mieszkańców
2013-02-02
Złożenie uwag do projektu zmiany studium
Pismo złożone w Urzędzie Gminy do Wójta Gminy Kosakowo Jerzego WłudzikaZłożenie uwag do projektu zmiany studium

< 123

2016 © NaszaZiemia.org
tworzenie stron Webton.pl