Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturowe "Nasza Ziemia"

Jesteśmy niezależną grupą mieszkańców gminy Kosakowo, którym zależy na utrzymaniu turystyczno-rolniczego wizerunku gminy, odwołującego się do wielowiekowej tradycji Północnych Kaszub.

O co walczymy

Aktualności

2019-02-06
Katastrofa ekologiczna w wodach Bałtyku?
Katastrofa ekologiczna. Tak mówią rybacy z nadmorskich miejscowości, którzy coraz częściej wracają z połowów z pustymi sieciami. Reportaż w TVP3 Gdańsk.Katastrofa ekologiczna w wodach Bałtyku?

więcej...

2019-01-11
Kilkadziesiąt martwych ptaków w rejonie Zatoki Puckiej.
Coraz częściej na naszych plażach znajdujemy martwe ptaki. Co jest bardzo niepokojące...Kilkadziesiąt martwych ptaków w rejonie Zatoki Puckiej.

więcej...

2018-11-06
Obchody Setnej Rocznicy Niepodległości Polski.
Obchody Setnej Rocznicy Niepodległości Polski z naszą nowo wybraną Radną w Gminie Kosakowo. Aliną SzydowskąObchody Setnej Rocznicy Niepodległości Polski.

więcej...

2018-10-16
Retransmisja z debaty kandydatów na Wójta Naszej Gminy
Retransmisja z debaty kandydatów na Wójta Gminy KosakowoRetransmisja z debaty kandydatów na Wójta Naszej Gminy

więcej...

zobacz wszystkie aktualności »

Członkowie stowarzyszenia »

Bądź na bieżąco

Zapisz się na newsletter

Będziemy informować Cię o wszystkich ważnych wydarzeniach, które mają miejsce w naszej gminie.

imię:
e-mail:
» rezygnacja

Kryteria wyboru lokalizaji

Wybór struktury skalnej do budowy głębokiego składowiska wypalonego paliwa i odpadów wysokoaktywnych w Polsce


O bezpiecznym składowaniu odpadów promieniotwórczych decyduje wybór właściwego miejsca składowania oraz zastosowanie odpowiedniego rozwiązania technologicznego, dostosowanego do lokalnych warunków przyrodniczych. Ze względu na plany wdrożenia energetyki jądrowej obecnie prowadzi się w naszym kraju wstępne badania związane ze składowaniem odpadów promieniotwórczych. Znajdują się one teraz na etapie wyboru potencjalnych lokalizacji. Stosując międzynarodowe standardy wyboru struktury skalnej do budowy głębokiego składowiska wypalonego paliwa i odpadów wysokoaktywnych rozważano 3 podstawowe zagadnienia:
 • pojemność termo-hydro-mechaniczno-chemiczną (THMC) wybranej struktury;
 • model składowiska, który zapewni stateczność wyrobisk i bezpieczeństwo eksploatacji;
 • długoterminową analizę bezpieczeństwa i oceny skuteczności barier geologicznych.

Masyw skalny, w którym dopuszcza się budowę składowiska odpadów promieniotwórczych (SOP), powinien się charakteryzować (IćA, 2006):
 • wielkością zapewniającą odpowiednią kubaturę wyrobisk przy zachowaniu calizn ochronnych;
 • szczelnością zapewniającą brak dopływu wody do składowiska;
 • lokalizacją w środowisku geologicznym zapewniającym minimalizację niekorzystnych zmian geochemicznych i hydrogeologicznych otoczenia związanych z obciążeniem termicznym;
 • fizyczno-chemicznymi i geochemicznymi właściwościami ograniczającymi przemieszczanie się radionuklidów;
 • lokalizacją na obszarach asejsmicznych;
 • lokalizacją nie naruszającą dotychczasowego zagospodarowania, zapewniającą stabilność masywu w okresie uzależnionym od rodzaju składowanego odpadu promieniotwórczego.

Wyniki wstępnej analizy danych geologicznych, w toku której uwzględniano wielkość struktur skalnych w Polsce, stopień rozpoznania ich budowy geologicznej i warunki hydrogeologiczne, umożliwiły wybór środowisk skalnych, które mogą odpowiadać wymienionym wymogom lokalizacji SOP w głębokich formacjach geologicznych. Są to:

 • skały magmowe i metamorficzne;
 • skały ilaste;
 • pokładowe i wysadowe złoża solne.

Następnie wyznaczono kryteria warunkujące składowanie w wymienionych formacjach skalnych poszczególnych kategorii odpadów promieniotwórczych. Opracowując te kryteria, kierowano się zaleceniami IAEA i własnym rozpoznaniem zagadnienia - uwzględniono także lokalne warunki geologiczne, przyjętą koncepcję składowania i obowiązujące przepisy. Określono również warunki klimatyczne i cechy powierzchni terenu rejonów składowania oraz budowę geologiczną wszystkich wytypowanych do lokalizacji SOP formacji geologicznych, w tym: warunki hydrologiczne, morfologię terenu, procesy naturalne, procesy wywoływane działalnością człowieka i czynniki geologiczne (litologię, tektonikę, głębokością zalegania oraz właściwości fizyczno-chemiczne wytypowanych formacji skalnych).


Kryteria warunkujące składowanie, opracowane oddzielnie dla poszczególnych rodzajów struktur skalnych, obejmowały:
 • uwarunkowania geologiczne (preferowany typ skał, głębokość zalegania, geometrię skał otaczających składowisko, budowę geologiczną i tektonikę, warunki geodynamiczne);
 • warunki hydrogeologiczne (zawodnienie górotworu, zawodnienie utworów występujących w otoczeniu struktury, warunki geochemiczne);
 • parametry górnicze (minimalna grubość półki stropowej, minimalna grubość półki spągowej, minimalna miąższość jednorodnych kompleksów skalnych, maksymalna głębokość składowania).

źródło: "Przegląd Geologiczny, vol. 57, nr 9, 2009"
pobierz całość: pobierz dokument

Więcej informacji na ten temat

Aktualności

2019-02-06
Katastrofa ekologiczna w wodach Bałtyku?
Katastrofa ekologiczna. Tak mówią rybacy z nadmorskich miejscowości, którzy coraz częściej wracają z połowów z pustymi sieciami. Reportaż w TVP3 Gdańsk.Katastrofa ekologiczna w wodach Bałtyku?
2016-11-16
Cena bezpieczeństwa energetycznego kraju
Reportaż interwencyjny z Mechelinek.Cena bezpieczeństwa energetycznego kraju
2016-03-03
Wójt chce wspołpracować?
Wystosowaliśmy do Wójta pismo z prośbą o wyznaczenie terminu spotkania.Wójt chce wspołpracować?
2016-02-17
Odpowiedź na Apel Wójta
Publikujemy pismo jakie Stowarzyszenie wystosowało do Pana Wójta w związku z ukazaniem się na stronie internetowej gminy informacji pt: „ Apel o rozwagę” i „Zbieranie podpisów”.Odpowiedź na Apel Wójta
2016-01-28
Sukces - poprawki przyjęte
Nasze poprawki do projektu studium uwarunkowań zostały przyjęte.Sukces - poprawki przyjęte
2016-01-25
Apel mieszkańców
Apel mieszkańców do władz naszej gminyApel mieszkańców
2015-12-30
Uwagi do projektu studium
Złożyliśmy uwagi i wnioski do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo.Uwagi do projektu studium
2015-09-09
Sesja Rady Gminy
Wójt zdeklarował się, że przyjmie uwagi Naszej Ziemii.Sesja Rady Gminy
2015-09-07
Spotkanie z Wojewodą Pomorskim
Spotkanie mieszkańców naszej gminy z Ryszardem Stachurskim, wojewodą pomorskim w Wiejskim Domu kultury w Pierwoszynie.Spotkanie z Wojewodą Pomorskim
2015-08-27
Protest Mieszkańców w TVP info
Protest Mieszkańców gminy Kosakowo pod Urzędem Gminy relacjonowany przez TVPinfoProtest Mieszkańców w TVP info
2015-06-24
Gdzie są flądry z Zatoki Puckiej?
PGNiG przekonuje, że stężenie solanki zrzucanej do Bałtyku jest w normie. Artykuł w Gazecie Wyborczej.Gdzie są flądry z Zatoki Puckiej?
2015-06-23
Z Zatoki Puckiej znikają ryby.
Naukowcy wiążą to ze zrzutem do wody solanki przez PGNiG, który buduje na Wybrzeżu podziemne magazyny na gaz. Artykuł w Gazecie Wyborczej.Z Zatoki Puckiej znikają ryby.
2015-05-26
Kosakowo kontra PGNiG
W ogólnopolskim tygodniku POLITYKA ukazał się artykuł dotyczący naszej gminy zatytułowany "Przeciąganie rury"Kosakowo kontra PGNiG
2015-05-04
Tygodnik FAKT
Mieszkańcy gminy Kosakowo drżą o swoją przyszłość! Ludzie boją się, że w okolicy ich domów powstanie gazociąg.Tygodnik FAKT
2015-04-30
Gazociąg za plecami mieszkańców?
Serwis informacyjny w telewizji TTM.Gazociąg za plecami mieszkańców?
2015-04-28
Gość dnia w telewizji TTM
Małgorzata Tyńska i Marcin Buchna byli dzisiaj gośćmi dnia w Twojej Telewizji MorskiejGość dnia w telewizji TTM
2015-04-27
TVP INFO - NA ŻYWO
Program "To jest temat" zrealizowany w Mostach pod bocianim gniazdem.TVP INFO - NA ŻYWO
2015-04-23
Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Gminy
Wójt po referendum mówił, że został oszukany przez PGNiG, nie pozwólmy, żeby znowu go oszukano!Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Gminy
2015-04-14
Do Marszałka Wójewództwa Pomorskiego
Zastrzeżenia do treści wniosków do planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego zgłoszone przez Wójta Gminy Kosakowo.Do Marszałka Wójewództwa Pomorskiego
2015-04-13
Pismo do Radnych oraz Wójta Gminy Kosakowo
Zaniepokojeni zapisami w opracowywanym studium zagospodarowania przestrzennego, złożyliśmy oficjalne pismo do Radnych oraz Wójta Gminy Kosakowo.Pismo do Radnych oraz Wójta Gminy Kosakowo

123 >

2016 © NaszaZiemia.org
tworzenie stron Webton.pl