Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturowe "Nasza Ziemia"

Jesteśmy niezależną grupą mieszkańców gminy Kosakowo, którym zależy na utrzymaniu turystyczno-rolniczego wizerunku gminy, odwołującego się do wielowiekowej tradycji Północnych Kaszub.

O co walczymy

Aktualności

2019-02-06
Katastrofa ekologiczna w wodach Bałtyku?
Katastrofa ekologiczna. Tak mówią rybacy z nadmorskich miejscowości, którzy coraz częściej wracają z połowów z pustymi sieciami. Reportaż w TVP3 Gdańsk.Katastrofa ekologiczna w wodach Bałtyku?

więcej...

2019-01-11
Kilkadziesiąt martwych ptaków w rejonie Zatoki Puckiej.
Coraz częściej na naszych plażach znajdujemy martwe ptaki. Co jest bardzo niepokojące...Kilkadziesiąt martwych ptaków w rejonie Zatoki Puckiej.

więcej...

2018-11-06
Obchody Setnej Rocznicy Niepodległości Polski.
Obchody Setnej Rocznicy Niepodległości Polski z naszą nowo wybraną Radną w Gminie Kosakowo. Aliną SzydowskąObchody Setnej Rocznicy Niepodległości Polski.

więcej...

2018-10-16
Retransmisja z debaty kandydatów na Wójta Naszej Gminy
Retransmisja z debaty kandydatów na Wójta Gminy KosakowoRetransmisja z debaty kandydatów na Wójta Naszej Gminy

więcej...

zobacz wszystkie aktualności »

Członkowie stowarzyszenia »

Bądź na bieżąco

Zapisz się na newsletter

Będziemy informować Cię o wszystkich ważnych wydarzeniach, które mają miejsce w naszej gminie.

imię:
e-mail:
» rezygnacja

Kryteria wyboru lokalizaji

Wybór struktury skalnej do budowy głębokiego składowiska wypalonego paliwa i odpadów wysokoaktywnych w Polsce


O bezpiecznym składowaniu odpadów promieniotwórczych decyduje wybór właściwego miejsca składowania oraz zastosowanie odpowiedniego rozwiązania technologicznego, dostosowanego do lokalnych warunków przyrodniczych. Ze względu na plany wdrożenia energetyki jądrowej obecnie prowadzi się w naszym kraju wstępne badania związane ze składowaniem odpadów promieniotwórczych. Znajdują się one teraz na etapie wyboru potencjalnych lokalizacji. Stosując międzynarodowe standardy wyboru struktury skalnej do budowy głębokiego składowiska wypalonego paliwa i odpadów wysokoaktywnych rozważano 3 podstawowe zagadnienia:
 • pojemność termo-hydro-mechaniczno-chemiczną (THMC) wybranej struktury;
 • model składowiska, który zapewni stateczność wyrobisk i bezpieczeństwo eksploatacji;
 • długoterminową analizę bezpieczeństwa i oceny skuteczności barier geologicznych.

Masyw skalny, w którym dopuszcza się budowę składowiska odpadów promieniotwórczych (SOP), powinien się charakteryzować (IćA, 2006):
 • wielkością zapewniającą odpowiednią kubaturę wyrobisk przy zachowaniu calizn ochronnych;
 • szczelnością zapewniającą brak dopływu wody do składowiska;
 • lokalizacją w środowisku geologicznym zapewniającym minimalizację niekorzystnych zmian geochemicznych i hydrogeologicznych otoczenia związanych z obciążeniem termicznym;
 • fizyczno-chemicznymi i geochemicznymi właściwościami ograniczającymi przemieszczanie się radionuklidów;
 • lokalizacją na obszarach asejsmicznych;
 • lokalizacją nie naruszającą dotychczasowego zagospodarowania, zapewniającą stabilność masywu w okresie uzależnionym od rodzaju składowanego odpadu promieniotwórczego.

Wyniki wstępnej analizy danych geologicznych, w toku której uwzględniano wielkość struktur skalnych w Polsce, stopień rozpoznania ich budowy geologicznej i warunki hydrogeologiczne, umożliwiły wybór środowisk skalnych, które mogą odpowiadać wymienionym wymogom lokalizacji SOP w głębokich formacjach geologicznych. Są to:

 • skały magmowe i metamorficzne;
 • skały ilaste;
 • pokładowe i wysadowe złoża solne.

Następnie wyznaczono kryteria warunkujące składowanie w wymienionych formacjach skalnych poszczególnych kategorii odpadów promieniotwórczych. Opracowując te kryteria, kierowano się zaleceniami IAEA i własnym rozpoznaniem zagadnienia - uwzględniono także lokalne warunki geologiczne, przyjętą koncepcję składowania i obowiązujące przepisy. Określono również warunki klimatyczne i cechy powierzchni terenu rejonów składowania oraz budowę geologiczną wszystkich wytypowanych do lokalizacji SOP formacji geologicznych, w tym: warunki hydrologiczne, morfologię terenu, procesy naturalne, procesy wywoływane działalnością człowieka i czynniki geologiczne (litologię, tektonikę, głębokością zalegania oraz właściwości fizyczno-chemiczne wytypowanych formacji skalnych).


Kryteria warunkujące składowanie, opracowane oddzielnie dla poszczególnych rodzajów struktur skalnych, obejmowały:
 • uwarunkowania geologiczne (preferowany typ skał, głębokość zalegania, geometrię skał otaczających składowisko, budowę geologiczną i tektonikę, warunki geodynamiczne);
 • warunki hydrogeologiczne (zawodnienie górotworu, zawodnienie utworów występujących w otoczeniu struktury, warunki geochemiczne);
 • parametry górnicze (minimalna grubość półki stropowej, minimalna grubość półki spągowej, minimalna miąższość jednorodnych kompleksów skalnych, maksymalna głębokość składowania).

źródło: "Przegląd Geologiczny, vol. 57, nr 9, 2009"
pobierz całość: pobierz dokument

Więcej informacji na ten temat

Aktualności

2015-03-30
Kolejne uwagi i wnioski do projektu zmiany Studium
Złożyliśmy oficjalne uwagi i wnioski do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo.Kolejne uwagi i wnioski do projektu zmiany Studium
2014-11-28
Obietnice Wyborcze
Stowarzyszenie Nasza Ziemia w dniu 26 listopada 2014 zwróciło się do obu kandydatów na wójta z pytaniami dotyczącymi poglądów i planów na dalsze uprzemysłowienie naszej gminy.Obietnice Wyborcze
2014-11-26
Pozew oddalony
Sąd oddalił wniosek Szymona Tabakiernika w całości, potwierdzając tym samym prawdziwość słów Naszej Ziemi.Pozew oddalony
2014-11-14
Historia prawdziwa
Szymon Tabakiernik, kandydat na wójta Kosakowa i obecny radny gminy, przyznał w trakcie debaty wyborczej, że głosując w 2011 roku za rozbudową kawern, gazociągu wysokiego ciśnienia, a w konsekwencji za gazowcami w naszej gminie....Historia prawdziwa
2014-11-14
Pozew w sądzie
W dniu dzisiejszym Szymon Tabakiernik pozwał do Sądu w trybie wyborczym Grażynę Kmiecik, sekretarza naszego stowarzyszenia.Pozew w sądzie
2014-09-22
"My w Metropolii"
Pas nadmorski rejonu Zatoki Puckiej - konflikt turystyki z biznesem przemysłowym.
2014-09-16
Wizyta w Warszawie
Członkowie naszego Stowarzyszenia byli dzisiaj w Warszawie, by lobbować u posłów w sprawie zachowania turystycznego charakteru nadmorskiego pasa gminy.Wizyta w Warszawie
2014-03-29
Natura 2000
Powołanie Komitetu Porozumiewawczego Stowarzyszeń Pomorza GdańskiegoNatura 2000
2014-02-19
"Gorzkie żale przy soli"
Tak zatytułowany jest artykuł w najnowszym numerze tygodnika POLITYKA, dotyczący naszej gminy.
2013-11-27
Wywiad w telewizji TTM
Wywiad z prezesem naszego stowarzyszenia Marcinem BuchnąWywiad w telewizji TTM
2013-11-25
Oficjalne wyniki referendum
Frekwencja referendum przekroczyła minimalny poziom, referendum jest ważne. 95,17% głosów na TAK.Oficjalne wyniki referendum
2013-11-20
Stowarzyszenie wygrało w Sądzie z Wójtem
W dniu 20 listopada 2013 Sąd Okręgowy w Gdańsku oddalił wniosek Wójta Gminy Kosakowo.Stowarzyszenie wygrało w Sądzie z Wójtem
2013-11-14
Wybuch gazociągu
Wybuch gazociągu wysokiego ciśnienia w Jankowie Przygodzkim. 2 osoby nie żyją, 13 przewieziono do szpitala, jedną w stanie krytycznym.Wybuch gazociągu
2013-11-12
24 listopada - Referendum w naszej gminie
W naszej gminie odbędzie się referendum dotyczące uchwalenia lub odrzucenia nowego studium planu zagospodarowania.24 listopada - Referendum w naszej gminie
2013-10-18
Uwagi do projektu zmiany studium
Uwagi do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo złożone skierowane do Wójta Gminy KosakowoUwagi do projektu zmiany studium
2013-10-16
Pismo do Wójta Gminy Kosakowo
Uwagi do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy KosakowoPismo do Wójta Gminy Kosakowo
2013-10-10
XVIII Międzynarodowe Sympozjum Solne w Gdańsku
Zarząd Stowarzyszenia weźmie udział w sympozjum, którego wiodącym tematem będzie: "Sól a energetyka: od gazu do atomu"XVIII Międzynarodowe Sympozjum Solne w Gdańsku
2013-09-13
Prasa o spotkaniu w sprawie kawern
W prasie pojawiło się wiele informacji na temat przebiegu konsultacji społecznych z 2013-09-10. Nasz głos jest coraz bardziej słyszalny i dociera do coraz większego kręgu osób.Prasa o spotkaniu w sprawie kawern
2013-09-10
Konsultacje dotyczące zmiany kierunku rozwoju gminy
Zapraszamy wszystkich na konsultacje społeczne organizowane przez Urząd Gminy w Gminnym Ośrodku Kultury w Pierwoszynie.Konsultacje dotyczące zmiany kierunku rozwoju gminy
2013-09-07
Nowe informacje dotyczące kawern
Uporządkowaliśmy informacje dotyczące podziemnych magazynów gazu i opublikowaliśmy je na naszej stronie internetowej. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z tą tematyką.Nowe informacje dotyczące kawern

< 123 >

2016 © NaszaZiemia.org
tworzenie stron Webton.pl