Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturowe "Nasza Ziemia"

Jesteśmy niezależną grupą mieszkańców gminy Kosakowo, którym zależy na utrzymaniu turystyczno-rolniczego wizerunku gminy, odwołującego się do wielowiekowej tradycji Północnych Kaszub.

O co walczymy

Aktualności

2019-02-06
Katastrofa ekologiczna w wodach Bałtyku?
Katastrofa ekologiczna. Tak mówią rybacy z nadmorskich miejscowości, którzy coraz częściej wracają z połowów z pustymi sieciami. Reportaż w TVP3 Gdańsk.Katastrofa ekologiczna w wodach Bałtyku?

więcej...

2019-01-11
Kilkadziesiąt martwych ptaków w rejonie Zatoki Puckiej.
Coraz częściej na naszych plażach znajdujemy martwe ptaki. Co jest bardzo niepokojące...Kilkadziesiąt martwych ptaków w rejonie Zatoki Puckiej.

więcej...

2018-11-06
Obchody Setnej Rocznicy Niepodległości Polski.
Obchody Setnej Rocznicy Niepodległości Polski z naszą nowo wybraną Radną w Gminie Kosakowo. Aliną SzydowskąObchody Setnej Rocznicy Niepodległości Polski.

więcej...

2018-10-16
Retransmisja z debaty kandydatów na Wójta Naszej Gminy
Retransmisja z debaty kandydatów na Wójta Gminy KosakowoRetransmisja z debaty kandydatów na Wójta Naszej Gminy

więcej...

zobacz wszystkie aktualności »

Członkowie stowarzyszenia »

Bądź na bieżąco

Zapisz się na newsletter

Będziemy informować Cię o wszystkich ważnych wydarzeniach, które mają miejsce w naszej gminie.

imię:
e-mail:
» rezygnacja

2014-11-26 - Pozew oddalony

14 listopada 2014 KWW Szymona Tabakiernik złożył pozew przeciw KW Stowarzyszenia Nasza Ziemia w 24-godzinnym trybie wyborczym nakazujący Grażynie Kmiecik sprostowania nieprawdziwych informacji oraz wpłacenia kwoty 21 819,60 zł na rzecz OPP. Zarzuty dotyczyły nieprawdziwych informacji zawartych w artykule „Nasza Ziemia – historia prawdziwa” w kwestii sposobu głosowania nad uchwałami nr 25 i 26 na sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 5 kwietnia 2011 oraz firmy na terenie lotniska w Kosakowie.

Dzisiaj 26 listopada 2014, po uzupełnieniu braków przez Wnioskodawcę odbyła się powyższa sprawa i Sąd Okręgowy w Gdańsku oddalił w całości wniosek w świetle przedłożonych przez na dowodów:

  • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gazociągu wysokiego ciśnienia na odcinku od brzegu morskiego w Mechelinkach do Podziemnego Magazynu Gazu Kosakowo – Rada Gminy przyjęła uchwałę 11 głosami za przy 4 głosach sprzeciwu. Szymon Tabakiernik nie został wymieniony wśród zgłaszających sprzeciw (zał. Uchwała nr VIII/25/2011 i str. 8 Protokołu z sesji 05.04.2011)
  • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru dla bez zbiornikowego magazynowania gazu Podziemnego Magazynu Gazu Kosakowo – Rada Gminy przyjęła uchwałę 11 głosami za przy 4 głosach sprzeciwu. Szymon Tabakiernik nie został wymieniony wśród zgłaszających sprzeciw (zał. Uchwała nr VIII/26/2011 i str. 8 Protokołu z sesji 05.04.2011
  • zmiany uchwały Rady Gminy Kosakowo LXVII/64/2010 z dnia 12.08.2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kosakowo – Rada przyjęła uchwałę 11 głosami za przy 4 głosach sprzeciwu. Szymon Tabakiernik nie został wymieniony wśród zgłaszających sprzeciw (zał. Uchwała nr VIII/27/2011 i str. 9 Protokołu z sesji 05.04.2011). „Z kolei odnośnie prowadzenia na lotnisku szkoły pilotów (…) z przedstawionego wydruku strony internetowej Grafprom Aviation wynika, że podmiot ten oferuje zarówno szkolenie pilotów, jak i czarter samolotów oraz profesjonalnie przygotowaną infrastrukturę lotniska. Normalnym jest w tym przypadku skojarzenie, że podmiot ten prowadzi na lotnisku szkołę pilotów. Z ogólnie dostępnego zaś odpisu KRS Grafprom Aviation Sp.z o.o. w Koskowie wynika zaś, że jedynym wspólnikiem powyższej spółki jest Maria Kuczewska (matka Szymona Tabakierika), zaś sam Szymon Tabakiernik jest jedynym członkiem zarządu uprawnionym do reprezentacji powyższej Spółki, w której zakresie działalności leżą również pozostałe formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu.”


Dodać jedynie należy, iż Szymon Tabakiernik nie został przez sąd dopuszczony jako strona sprawy, ponieważ nie było prawidłowego umocowania prawnego do reprezentacji przez pełnomocnika wyborczego KWW Szymona Tabakiernika, mimo skutecznego powiadomienia we wcześniejszym terminie.2016 © NaszaZiemia.org
tworzenie stron Webton.pl