Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturowe "Nasza Ziemia"

Jesteśmy niezależną grupą mieszkańców gminy Kosakowo, którym zależy na utrzymaniu turystyczno-rolniczego wizerunku gminy, odwołującego się do wielowiekowej tradycji Północnych Kaszub.

O co walczymy

Aktualności

2019-02-06
Katastrofa ekologiczna w wodach Bałtyku?
Katastrofa ekologiczna. Tak mówią rybacy z nadmorskich miejscowości, którzy coraz częściej wracają z połowów z pustymi sieciami. Reportaż w TVP3 Gdańsk.Katastrofa ekologiczna w wodach Bałtyku?

więcej...

2019-01-11
Kilkadziesiąt martwych ptaków w rejonie Zatoki Puckiej.
Coraz częściej na naszych plażach znajdujemy martwe ptaki. Co jest bardzo niepokojące...Kilkadziesiąt martwych ptaków w rejonie Zatoki Puckiej.

więcej...

2018-11-06
Obchody Setnej Rocznicy Niepodległości Polski.
Obchody Setnej Rocznicy Niepodległości Polski z naszą nowo wybraną Radną w Gminie Kosakowo. Aliną SzydowskąObchody Setnej Rocznicy Niepodległości Polski.

więcej...

2018-10-16
Retransmisja z debaty kandydatów na Wójta Naszej Gminy
Retransmisja z debaty kandydatów na Wójta Gminy KosakowoRetransmisja z debaty kandydatów na Wójta Naszej Gminy

więcej...

zobacz wszystkie aktualności »

Członkowie stowarzyszenia »

Bądź na bieżąco

Zapisz się na newsletter

Będziemy informować Cię o wszystkich ważnych wydarzeniach, które mają miejsce w naszej gminie.

imię:
e-mail:
» rezygnacja

2015-12-30 - Uwagi do projektu studium

Złożyliśmy uwagi i wnioski do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko wyłożonych do publicznego wglądu w dniach od 12.11.2015 do dnia 10.12.2015r.


Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturowe "Nasza Ziemia - Nasza Zemia" z siedzibą w Kosakowie działając w imieniu i na rzecz mieszkańców gminy Kosakowo zgłasza następujące uwagi i wnioski do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko w ich zmodyfikowanym brzmieniu - wyłożonych w kolejny raz do publicznego wglądu w dniach od 12.11.2015r do dnia 10.12.2015r:

  • Wnosimy o wprowadzenie do treści procedowanego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo zapisów uniemożliwiających lokalizację na terenie gminy Kosakowo składowisk i magazynów odpadów niebezpiecznych, w tym zakazu wykorzystaywania Podziemnego Magazynu Gazu Kosakowo i złoża soli "Mechelinki" na takie cele. Konieczność wprowadzenia takich zapisów wynika z zagrożenia składowaniem i magazynowaniem na terenie gminy, a zwłaszcza w kawernach solnych PMG Kosakowo odpadów i substancji niebezpiecznych. (...)
  • Wnosimy o uzupełnienie zapisu na str 43, pkt.5 zdanie ostatnie przez dodanie, po słowach ...rekultywację terenu słów: z wyłączeniem możliwości składowania i magazynowania odpadów niebezpiecznych.
  • Nadto wnosimy o wprowadzenie do Studium zapisów uniemożliwiających
    • rozbudowę / budowę PMG Kosakowo poza zakres wynikający z udzielonej koncesji nr 19/2001/m z dnia 31 grudnia 2001r.
    • budowę gazociągu wysokiego ciśnienia z trasą przebiegu od PMG Kosakowo wzdłuż kanału zrzutowego ścieków z GOŚ Dębogórze do ujścia do morza w Mechelinkach i ich prowadzenia przez tereny zabudowy mieszkaniowej.


zobacz cały dokument: pobierz

2016 © NaszaZiemia.org
tworzenie stron Webton.pl