Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturowe "Nasza Ziemia"

Jesteśmy niezależną grupą mieszkańców gminy Kosakowo, którym zależy na utrzymaniu turystyczno-rolniczego wizerunku gminy, odwołującego się do wielowiekowej tradycji Północnych Kaszub.

O co walczymy

Aktualności

2019-02-06
Katastrofa ekologiczna w wodach Bałtyku?
Katastrofa ekologiczna. Tak mówią rybacy z nadmorskich miejscowości, którzy coraz częściej wracają z połowów z pustymi sieciami. Reportaż w TVP3 Gdańsk.Katastrofa ekologiczna w wodach Bałtyku?

więcej...

2019-01-11
Kilkadziesiąt martwych ptaków w rejonie Zatoki Puckiej.
Coraz częściej na naszych plażach znajdujemy martwe ptaki. Co jest bardzo niepokojące...Kilkadziesiąt martwych ptaków w rejonie Zatoki Puckiej.

więcej...

2018-11-06
Obchody Setnej Rocznicy Niepodległości Polski.
Obchody Setnej Rocznicy Niepodległości Polski z naszą nowo wybraną Radną w Gminie Kosakowo. Aliną SzydowskąObchody Setnej Rocznicy Niepodległości Polski.

więcej...

2018-10-16
Retransmisja z debaty kandydatów na Wójta Naszej Gminy
Retransmisja z debaty kandydatów na Wójta Gminy KosakowoRetransmisja z debaty kandydatów na Wójta Naszej Gminy

więcej...

zobacz wszystkie aktualności »

Członkowie stowarzyszenia »

Bądź na bieżąco

Zapisz się na newsletter

Będziemy informować Cię o wszystkich ważnych wydarzeniach, które mają miejsce w naszej gminie.

imię:
e-mail:
» rezygnacja

2016-01-25 - Apel mieszkańców


APEL MIESZKAŃCÓW
DO RADNYCH GMINY KOSAKOWOW związku z planowanym uchwaleniem w dniu 28 stycznia 2016 r. Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kosakowo i brakiem zgody Pana Wójta na wprowadzenie do Studium zapisów o zakazie składowania w złożu soli i kawernach odpadów niebezpiecznych oraz składowania odpadów radioaktywnych w złożu soli apelujemy do Państwa Radnych o wprowadzenie poprawki do tekstu Zmiany Studium (...) poprzez:

  • wprowadzenie zapisów uniemożliwiających składowanie odpadów niebezpiecznych, w tym radioaktywnych, w złożu soli oraz składowania odpadów niebezpiecznych w kawernach, 
  • wprowadzenie zapisów uniemożliwiających budowę/rozbudowę PMG Kosakowo poza zakres wynikający z udzielonej koncesji nr 19/2001/m z dnia 31 grudnia 2001r. oraz budowę gazociągu wysokiego ciśnienia z trasą przebiegu od PMG Kosakowo do ujścia do morza w Mechelinkach, co uniemożliwi utworzenie gazoportu w Mechelinkach.
  • zobacz pełną treść dokumentu złożonego w Gminie:

W świetle zapisów w różnych dokumentach planistycznych oraz publikacji Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie z 2015r o budowie w złożu Mechelinki podziemnych składowisk odpadów niebezpiecznych i zagrożeń dla zdrowia, i życia mieszkańców gminy z tym związanych wprowadzenie takiego zapisu do Studium jest w pełni uzasadnione. Równie zasadne jest uwzględnienie zapisu drugiego ponieważ PGNiG wniósł o wpisanie do Planu Zagospodarowania Województwa Pomorskiego budowy gazociągu wysokiego ciśnienia do Mechelinek i budowy kolejnych 10 kawern w klastrach C i D.

2016 © NaszaZiemia.org
tworzenie stron Webton.pl