Stowarzyszenie Ekologiczno - Kulturowe Nasza Ziemia Nasza Zemia

81-198 Kosakowo, ul. Złote Piaski 3
NIP 587-170-09-73, Regon 221951974
Jesteśmy niezależną grupą mieszkańców gminy Kosakowo, którym zależy na utrzymaniu turystyczno-rolniczego wizerunku gminy.

O co walczymy

Aktualności

2024-01-17
Wójt - odmowa publikacji wyroku
Wójt odmawia publikację wyroku

więcej...

2024-01-15
RDOŚ
Zwierzęta chronione

więcej...

2023-12-21
Szkoła w Dębogórzu
Ugięcie więźby dachowej w szkole w Dębogórzu

więcej...

2023-11-30
Obwodnica - odprowadzanie wód opadowych
Wniosek o zawieszenie postępowania w celu udzielenia pozwolenia wodnoparwnego na wykonanie urządzeń wodnych.

więcej...

zobacz wszystkie aktualności »

Członkowie stowarzyszenia »

Bądź na bieżąco

Zapisz się na newsletter

Będziemy informować Cię o wszystkich ważnych wydarzeniach, które mają miejsce w naszej gminie.

imię:
e-mail:
» rezygnacja

Procedowanie dokumentów

Uwagi i wnioski do "Planu zagospodarowania polskich obszarów morskich wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - projekt wersja v.0" z dnia 11 października 2017r.

Dokument do pobrania 01.jpg , 02.jpg , 03.jpg


List wystosowany do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 września 2015r. w sprawie zapobiegnięcia możliwej katastrofie ekologicznej akwenu morskiego i zminimalizowania zagrożenia dla środowiska, w tym zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, w związku z inwestycją „Budowa Podziemnego Magazynu Gazu Kosakowo”

Dokument do pobrania Nasza Ziemia do Ministra.doc


Odwołanie od decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2017 r. o ustaleniu inwestycji w zakresie terminalu, znak WI-X.747.1.4.2017.AM z dnia 26 czerwca 2017r.

Dokument do pobrania c2017070310360.pdf


Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu z dnia 9 czerwca 2017r.

Dokument do pobrania c2017070313200.pdf


Skarga na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 19 kwietnia 2017 r. sygn. akt DOOŚ-DŚII.4231.18.2016.PD.2 uchwalające postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 15 lutego 2017 roku, znak: RDOŚ-Gd-WOO.4231.2.2015.MCZ.ER.50 z dnia 5 czerwca 2017 roku

Dokument do pobrania c2017070311410.pdf


Pismo strony postępowania DOOŚ-dś II.4231.18.2016.PD z dnia 1 kwietnia 2017r.

Dokument do pobrania Pismo strony postępowania DOOŚ-dś II.4231.18.2016.PD_.pdf


Pismo strony postępowania w związku z zażaleniem Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie w przedmiocie odmowy nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji z dnia 21 lipca 2016r. Z dnia 01 kwietnia 2017r.

Dokument do pobrania c2017040310010.pdf


W związku z zażaleniem Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 13 lutego 2017r.

Dokument do pobrania c2017040310010.pdf


Opinia prawna dotycząca prawnych możliwości zastosowania przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu do prowadzenia inwestycji polegającej na rozbudowie kawernowego podziemnego magazynu gazu w Kosakowie poprzez wprowadzenie kolejnych środków przyodwiertowych (klastry Ci D) z dnia 17 października 2016r.

Dokument do pobrania c2017070311480.pdf


Odwołanie w sprawie budowy Kawernowego Podziemnego Magazynu Gazu Kosakowo z dnia 9 sierpnia 2016 roku

Dokument do pobrania c2017070313470.pdf


Odwołanie znak sprawy RDOŚ-Gd-WOO.4231.2.2015.MCZ.ER.44 z dnia 9 sierpnia 2016r.

Dokument do pobrania c2016081614070.pdf


Uwagi i wnioski do Raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z dnia 11 maja 2016r.

Dokument do pobrania c2016081614050.pdf


Opinia prawna na temat zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo z dnia 26 sierpnia 2015r.

Dokument do pobrania c2016081614060.pdf


2016 © NaszaZiemia.org
tworzenie stron Webton.pl