Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturowe "Nasza Ziemia"

Jesteśmy niezależną grupą mieszkańców gminy Kosakowo, którym zależy na utrzymaniu turystyczno-rolniczego wizerunku gminy, odwołującego się do wielowiekowej tradycji Północnych Kaszub.

O co walczymy

Aktualności

2019-02-06
Katastrofa ekologiczna w wodach Bałtyku?
Katastrofa ekologiczna. Tak mówią rybacy z nadmorskich miejscowości, którzy coraz częściej wracają z połowów z pustymi sieciami. Reportaż w TVP3 Gdańsk.Katastrofa ekologiczna w wodach Bałtyku?

więcej...

2019-01-11
Kilkadziesiąt martwych ptaków w rejonie Zatoki Puckiej.
Coraz częściej na naszych plażach znajdujemy martwe ptaki. Co jest bardzo niepokojące...Kilkadziesiąt martwych ptaków w rejonie Zatoki Puckiej.

więcej...

2018-11-06
Obchody Setnej Rocznicy Niepodległości Polski.
Obchody Setnej Rocznicy Niepodległości Polski z naszą nowo wybraną Radną w Gminie Kosakowo. Aliną SzydowskąObchody Setnej Rocznicy Niepodległości Polski.

więcej...

2018-10-16
Retransmisja z debaty kandydatów na Wójta Naszej Gminy
Retransmisja z debaty kandydatów na Wójta Gminy KosakowoRetransmisja z debaty kandydatów na Wójta Naszej Gminy

więcej...

zobacz wszystkie aktualności »

Członkowie stowarzyszenia »

Bądź na bieżąco

Zapisz się na newsletter

Będziemy informować Cię o wszystkich ważnych wydarzeniach, które mają miejsce w naszej gminie.

imię:
e-mail:
» rezygnacja

Referendum i jego sekrety

Przede wszystkim pragniemy podziękować wszystkim Mieszkańcom naszej gminy za aktywność i zaangażowanie w sprawy gminne. Szczególnie tym, którzy użyczali nam pomieszczeń i terenu do spotkań, także tym, którzy pomagali udostępniając krzesła, nagłośnienie itp.

Dziękujemy także radnym, którzy postanowili oddać swój głos w interesie mieszkańców gminy, doprowadzając do przeprowadzenia referendum. Wierzymy, że nie jest to jedynie gest podniesienia ręki. Żywimy nadzieję, że wynika on z troski o wspólne jutro. Że nasi przedstawiciele zrobią wszystko dla rozpropagowania wieści o referendum, za którym głosowali. Że wysoka frekwencja będzie ich udziałem i stanie się przykładem dla całego kraju, utrwalając pozytywny wizerunek gminy. Tego jako mieszkańcy sobie wszyscy życzymy.

Ponadto... W specjalnym numerze Biuletynu Gminy Kosakowo poświęconym referendum umieszczone informacje zostały ujęte w sposób niepełny, wybiórczy i nie do końca prawdziwy. Przedstawione zostało jednostronne stanowisko Wójta, nie uwzględniając obaw i interesu mieszkańców.

 1. Wójt skrzętnie pomija milczeniem fakt, że osoby niezameldowane, ale zamieszkające w gminie, mogą również głosować. W tym celu wystarczy złożyć odpowiedni wniosek do urzędu gminy o wpisanie na listę wyborczą. Można pobrać z naszej strony taki wniosek (dwie strony), skserować dowód osobisty i złożyć w urzędzie gminy jak najszybciej: pobierz
 2. Wójt skrzętnie pomija milczeniem, przedmiotem referendum jest obszar całych łąk zaznaczony na mapie ( Biuletyn Gminy Kosakowo 11/2013 str. 7) – tak jak nakazał Sąd, a nie tylko obszar prezentowany na kolejnej stronie.
 3. Nieprawdą jest, że kolejne kawerny powstaną, ponieważ jest taki zapis w studium Województwa Pomorskiego uchwalonym przez Sejmik Wojewódzki. Faktycznie jest tam zapis, że na terenie naszej gminy mają powstać magazyny na gaz, ale tylko i wyłącznie o pojemności 250 mln m3, to jest tyle, ile w dotychczas budowanych 10 kawernach na obecnym obszarze górniczym, uchwalonym 10 lat temu, którego nie kwestionujemy, natomiast protestujemy przeciwko jego dalszej rozbudowie
 4. Nieprawdą jest, że decyzja o budowie dalszych kawern zapadnie na szczeblu rządowym. Obecnie trwa inwestycja budowy podziemnych magazynów gazu zgodna z ustalonymi założeniami inwestora. Obecne starania o rozszerzenie pól kawern są zabiegiem komercyjnym, mającym podnieść wartość oraz notowania spółek inwestujących w kawerny.
 5. Wójt w swój sposób korzysta z retoryki minionej epoki i straszy mieszkańców, że decyzje o naszej przyszłości zapadną na szczeblu rządowym. Odbiera nam w ten sposób prawo do samostanowienia i zniechęca do głosowania. Prawda jest taka, że jeżeli to rząd narzuciłby nam budowę kolejnych kawern, to ewentualne koszty odszkodowań obciążyłyby Skarb Państwa, a nie budżet naszej gminy. Wobec tego niezrozumiałe jest dążenie Władz Gminy do zmiany studium, co w efekcie może spowodować obciążenie budżetu gminy kosztami nieporównywalnie większymi niż potencjalne zyski.
 6. Nieprawdą jest, że podziemne magazyny gazu to jedynie „rurki wystające z ziemi”, to obszary górnicze, to odgłosy kompresorów i wiertni, to zagrożenia wynikające z ługowania kawern, to ciągłe procesy zatłaczania i wypompowywania gazu, to gazociągi między naszymi domami i tankowce wokół naszych plaż.
 7. Nieprawdą jest, że tylko złoże Mechelinki jest jedynym złożem nadającym się pod kawerny gazowe. Instytut Geologiczny w Warszawie wymienia jeszcze 7 innych miejsc na terenie kraju. O wyborze inwestycji zadecydowały niestety względy ekonomiczne, a nie społeczne. Nikt z naszych mieszkańców nie figuruje w statystykach zgłaszanych do władz państwowych. Złoże Mogilno zamieszkuje w pobliżu kawern około 700 osób – w naszej gminie jest około 15 tysięcy.
 8. Bzdurą jest określanie przez Wójta budowy kawern jako inwestycji prestiżowej dla gminy. Świadczy to o bardzo małej wiedzy i niewielkim obyciu w tematach związanych z promocją rekreacyjnych terenów, promocją turystyki i otwieraniu walorów gminy na świat. Niewiele jest gmin w Polsce mogących korzystać z tak niezwykłych walorów krajobrazowych jak nasza, a powiat, w którym leży Kosakowo zwie się „Prawdziwie Morskim”. W naszych warunkach prestiżową inwestycję oznaczać może powstanie np.
  • dużej nowoczesnej mariny, będącej bazą dla rozwoju i szkolenia żeglarstwa na poziomie olimpijskim i światowym,
  • stworzenie prawdziwej bazy i infrastruktury turystyki pieszej i rowerowej w regionie Zatoki Puckiej, powiązanej z lokalnymi usługami i atrakcjami ( odpowiednik holendersko-niemieckiej Dollart Route).
  Tylko takie inwestycje mogą przyciągnąć turystykę do gminy, stwarzając realną alternatywę do miejskich atrakcji Trójmiasta, leśnych kompleksów Kaszub czy szerokich plaż Półwyspu Helskiego. Przez kawerny staniemy się tylko gminą jawiącą się jako sypialnia Gdyni, kolejny po Stogach obraz opustoszenia i braku zainteresowania, miejscem, gdzie krzyżują się rurociągi.
 9. Bzdurą jest określanie łąk i pastwisk z terenu Mościch Błot jako terenów nieprzydatnych inwestycyjnie. Tutaj także Wójt ukazuje brak wiedzy i wyobraźni, a inwestycje kojarzy tylko z budownictwem. Tereny od Kazimierza do ujścia Redy, gdzie znajduje się droga rowerowa cieszą się ogromnym zainteresowaniem rowerzystów, także poza sezonem letnim. Naprawdę dziwi fakt, że władze gminy nic nie robią przez lata, by tereny te ożywić. Podłączenie istniejących ścieżek do Szlaku Północnych Kaszub jest małym nic nie znaczącym gestem. Na terenach tych mogłyby powstać bazy turystyki weekendowej, stadniny koni, parki rozrywki, do uprawiania sportu i rekreacji.
 10. W dalszym ciągu nie został poruszony temat korzyści finansowych, jakie będzie miała gmina z tytułu umiejscowienia obecnych kawern. W dodatku przy tylu zabiegach o rozszerzenie obszaru przeznaczonego pod kawerny kawern także nie podaje się konkretnych liczb kwot wpływów. Niezrozumiałe, że tak inwazyjna i zmieniająca charakter gminy inwestycja nie została przekalkulowana. Przy dzisiejszej wiedzy na temat cen surowców, znajomości ustaw podatkowych i innych instrumentów ciągle nie wiadomo, ile gmina zarobi. W urzędzie gminy nie znajduje się żadna analiza finansowa na ten temat.

W dniu 20 listopada 2013 Sąd Okręgowy w Gdańsku oddalił wniosek Wójta Gminy Kosakowo o zakazanie naszemu Stowarzyszeniu Nasza Ziemia rozpowszechniania rzekomo nieprawdziwych informacji o terenie wyznaczonym pod budowę podziemnych zbiorników gazu, nakazanie sprostowania powyższego oraz wpłacenia kwoty 10.000 zł na rzecz Stowarzyszenia Dzieci Artystycznie Uzdolnionych w Gminie Kosakowo. czytaj więcej...

Więcej informacji na ten temat

Aktualności

2019-02-06
Katastrofa ekologiczna w wodach Bałtyku?
Katastrofa ekologiczna. Tak mówią rybacy z nadmorskich miejscowości, którzy coraz częściej wracają z połowów z pustymi sieciami. Reportaż w TVP3 Gdańsk.Katastrofa ekologiczna w wodach Bałtyku?
2016-11-16
Cena bezpieczeństwa energetycznego kraju
Reportaż interwencyjny z Mechelinek.Cena bezpieczeństwa energetycznego kraju
2016-03-03
Wójt chce wspołpracować?
Wystosowaliśmy do Wójta pismo z prośbą o wyznaczenie terminu spotkania.Wójt chce wspołpracować?
2016-02-17
Odpowiedź na Apel Wójta
Publikujemy pismo jakie Stowarzyszenie wystosowało do Pana Wójta w związku z ukazaniem się na stronie internetowej gminy informacji pt: „ Apel o rozwagę” i „Zbieranie podpisów”.Odpowiedź na Apel Wójta
2016-01-28
Sukces - poprawki przyjęte
Nasze poprawki do projektu studium uwarunkowań zostały przyjęte.Sukces - poprawki przyjęte
2016-01-25
Apel mieszkańców
Apel mieszkańców do władz naszej gminyApel mieszkańców
2015-12-30
Uwagi do projektu studium
Złożyliśmy uwagi i wnioski do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo.Uwagi do projektu studium
2015-09-09
Sesja Rady Gminy
Wójt zdeklarował się, że przyjmie uwagi Naszej Ziemii.Sesja Rady Gminy
2015-09-07
Spotkanie z Wojewodą Pomorskim
Spotkanie mieszkańców naszej gminy z Ryszardem Stachurskim, wojewodą pomorskim w Wiejskim Domu kultury w Pierwoszynie.Spotkanie z Wojewodą Pomorskim
2015-08-27
Protest Mieszkańców w TVP info
Protest Mieszkańców gminy Kosakowo pod Urzędem Gminy relacjonowany przez TVPinfoProtest Mieszkańców w TVP info
2015-06-24
Gdzie są flądry z Zatoki Puckiej?
PGNiG przekonuje, że stężenie solanki zrzucanej do Bałtyku jest w normie. Artykuł w Gazecie Wyborczej.Gdzie są flądry z Zatoki Puckiej?
2015-06-23
Z Zatoki Puckiej znikają ryby.
Naukowcy wiążą to ze zrzutem do wody solanki przez PGNiG, który buduje na Wybrzeżu podziemne magazyny na gaz. Artykuł w Gazecie Wyborczej.Z Zatoki Puckiej znikają ryby.
2015-05-26
Kosakowo kontra PGNiG
W ogólnopolskim tygodniku POLITYKA ukazał się artykuł dotyczący naszej gminy zatytułowany "Przeciąganie rury"Kosakowo kontra PGNiG
2015-05-04
Tygodnik FAKT
Mieszkańcy gminy Kosakowo drżą o swoją przyszłość! Ludzie boją się, że w okolicy ich domów powstanie gazociąg.Tygodnik FAKT
2015-04-30
Gazociąg za plecami mieszkańców?
Serwis informacyjny w telewizji TTM.Gazociąg za plecami mieszkańców?
2015-04-28
Gość dnia w telewizji TTM
Małgorzata Tyńska i Marcin Buchna byli dzisiaj gośćmi dnia w Twojej Telewizji MorskiejGość dnia w telewizji TTM
2015-04-27
TVP INFO - NA ŻYWO
Program "To jest temat" zrealizowany w Mostach pod bocianim gniazdem.TVP INFO - NA ŻYWO
2015-04-23
Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Gminy
Wójt po referendum mówił, że został oszukany przez PGNiG, nie pozwólmy, żeby znowu go oszukano!Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Gminy
2015-04-14
Do Marszałka Wójewództwa Pomorskiego
Zastrzeżenia do treści wniosków do planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego zgłoszone przez Wójta Gminy Kosakowo.Do Marszałka Wójewództwa Pomorskiego
2015-04-13
Pismo do Radnych oraz Wójta Gminy Kosakowo
Zaniepokojeni zapisami w opracowywanym studium zagospodarowania przestrzennego, złożyliśmy oficjalne pismo do Radnych oraz Wójta Gminy Kosakowo.Pismo do Radnych oraz Wójta Gminy Kosakowo

123 >

2016 © NaszaZiemia.org
tworzenie stron Webton.pl