Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturowe "Nasza Ziemia"

Jesteśmy niezależną grupą mieszkańców gminy Kosakowo, którym zależy na utrzymaniu turystyczno-rolniczego wizerunku gminy, odwołującego się do wielowiekowej tradycji Północnych Kaszub.

O co walczymy

Aktualności

2019-02-06
Katastrofa ekologiczna w wodach Bałtyku?
Katastrofa ekologiczna. Tak mówią rybacy z nadmorskich miejscowości, którzy coraz częściej wracają z połowów z pustymi sieciami. Reportaż w TVP3 Gdańsk.Katastrofa ekologiczna w wodach Bałtyku?

więcej...

2019-01-11
Kilkadziesiąt martwych ptaków w rejonie Zatoki Puckiej.
Coraz częściej na naszych plażach znajdujemy martwe ptaki. Co jest bardzo niepokojące...Kilkadziesiąt martwych ptaków w rejonie Zatoki Puckiej.

więcej...

2018-11-06
Obchody Setnej Rocznicy Niepodległości Polski.
Obchody Setnej Rocznicy Niepodległości Polski z naszą nowo wybraną Radną w Gminie Kosakowo. Aliną SzydowskąObchody Setnej Rocznicy Niepodległości Polski.

więcej...

2018-10-16
Retransmisja z debaty kandydatów na Wójta Naszej Gminy
Retransmisja z debaty kandydatów na Wójta Gminy KosakowoRetransmisja z debaty kandydatów na Wójta Naszej Gminy

więcej...

zobacz wszystkie aktualności »

Członkowie stowarzyszenia »

Bądź na bieżąco

Zapisz się na newsletter

Będziemy informować Cię o wszystkich ważnych wydarzeniach, które mają miejsce w naszej gminie.

imię:
e-mail:
» rezygnacja

2016-06-27 - Biogazownia i spalarnia odpadów

APEL MIESZKAŃCÓW


SZANOWNI RADNI
RADY GMINY KOSAKOWO


W dniu 28 czerwca 2016 planowane jest uchwalenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu Grupowej Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze” w Gminie Kosakowo wyłożonego w dniach 11.04.2016 do 11.05.2016.

W związku z  wykreśleniem z projektu planu zapisów zakazujących zasilanie  Biogazowi i Spalarni  odpadami (substratami) dostarczanymi spoza terenu Oczyszczalni „Dębogórze” oraz zapisów nakazujących hermetyzację procesów przeróbki i składowania osadów apelujemy do Państwa Radnych o wprowadzenie wcześniej uzgodnionych poprawek do Projektu Planu Miejscowego, tzn. następujących zapisów:
 • do procesu fermentacji oraz spalania osadów można wykorzystywać tylko i wyłącznie substraty powstałe w procesie odprowadzenia i oczyszczania ścieków na terenie Oczyszczalni „Dębogórze”.
 • przy modernizacji i rozbudowie obiektów oczyszczalni należy stosować technologie zapewniające hermetyzację procesów przeróbki i składowania osadów.

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Grupowej Oczyszczalni Ścieków "Dębogórze" w gminie Kosakowo wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko wyłożonego ponownie do publicznego wglądu w dniach od 11 kwietnia do dnia 11 maja 2016r.


Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturowe "Nasza Ziemia Nasza Zemia" z siedzibą w Kosakowie działając w imieniu i interesie mieszkańców Gminy Kosakowo składa następujące uwagi do w/w projektu.

 1. Wprowadzenie do planu miejscowego w części ogólnej i karcie terenu zapisu o konieczności zabezpieczenia znajdującego się na terenie oczyszczalni składowiska popiołów powstałych w wyniku spalania osadu z oczyszczalni...
 2. Wprowadzenie do planu miejscowego zapisu o konieczności zabezpieczenia oczyszczalni przed emisji silnego fetoru. Teren oczyszczalni lub przynajmniej ta jej część, która generuje najsilniejszy fetor powinna być otoczona ekranami, które wyeliminowałyby lub chociaż znacznie ograniczyły wskazaną uciążliwość.
 3. W części ogólnej wnosimy o wyjaśnienie używanego w projekcie planu pojęcia "kanał" oraz sprecyzowanie zapisu w par 4 pkt 2. przez wskazanie, iż dopuszcza się lokalizowanie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej wyłącznie związanych z procesem oczyszczania ścieków.
 4. Wnosimy o:

  ... ustalenie maksymalnej wysokości zabudowy dla obieków technicznych i technologicznych jak dla pozostałych budynków tj. do 12 m...

  ... uzupełnienie zapisu, iż dopuszcza się planowane urządzenia i sieci magistralne o zapis: wyłącznie związane z procesem oczyszczania ścieków i doprowadzeniem mediów do planowanej zabudowy ...

  ... uzupełnienie zapisów przez wprowadzenie zakazu wykorzystana substratów zewnętrznych także dw przypadkach budowy obiektów do wykorzystania odnawialnych źródeł energii...

  ...wykreślenie słowa "zbiorowego" i pozostawienie zapisu "w procesach fermentacji i spalania osadów dopuszcza się wykorzystanie wyłącznie substratów powstałych w procesie odprowadzania i oczyszczania ścieków na terenie oczyszczalni Dębogórze"

 5. Wnosimy o umieszczenie zapisu, iż należy zapewnić hermetyzację kolektora odpływowego ścieków zamiast zapisu "należy zapewnić hermetyzację kanału odpływowego ścieków"...
 6. Wnosimy o uzupełnienie zapisu o dopuszczalności planowanych urządzeń i sieci magistralnych o zapis: wyłącznie związanych z procesem oczyszczania ścieków i doprowadzenia mediów do planowanej zabudowy.
Pobierz całe pismo: Uwagi do projektu
2016 © NaszaZiemia.org
tworzenie stron Webton.pl