Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturowe "Nasza Ziemia"

Jesteśmy niezależną grupą mieszkańców gminy Kosakowo, którym zależy na utrzymaniu turystyczno-rolniczego wizerunku gminy, odwołującego się do wielowiekowej tradycji Północnych Kaszub.

O co walczymy

Aktualności

2019-02-06
Katastrofa ekologiczna w wodach Bałtyku?
Katastrofa ekologiczna. Tak mówią rybacy z nadmorskich miejscowości, którzy coraz częściej wracają z połowów z pustymi sieciami. Reportaż w TVP3 Gdańsk.Katastrofa ekologiczna w wodach Bałtyku?

więcej...

2019-01-11
Kilkadziesiąt martwych ptaków w rejonie Zatoki Puckiej.
Coraz częściej na naszych plażach znajdujemy martwe ptaki. Co jest bardzo niepokojące...Kilkadziesiąt martwych ptaków w rejonie Zatoki Puckiej.

więcej...

2018-11-06
Obchody Setnej Rocznicy Niepodległości Polski.
Obchody Setnej Rocznicy Niepodległości Polski z naszą nowo wybraną Radną w Gminie Kosakowo. Aliną SzydowskąObchody Setnej Rocznicy Niepodległości Polski.

więcej...

2018-10-16
Retransmisja z debaty kandydatów na Wójta Naszej Gminy
Retransmisja z debaty kandydatów na Wójta Gminy KosakowoRetransmisja z debaty kandydatów na Wójta Naszej Gminy

więcej...

zobacz wszystkie aktualności »

Członkowie stowarzyszenia »

Bądź na bieżąco

Zapisz się na newsletter

Będziemy informować Cię o wszystkich ważnych wydarzeniach, które mają miejsce w naszej gminie.

imię:
e-mail:
» rezygnacja

Sposoby składowania odpadów radioaktywnych

Obecnie, według zaleceń Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, zarówno wypalone paliwo jądrowe, wysokoaktywne odpady promieniotwórcze, jak i odpady transuranowe wymagają skutecznej izolacji od biosfery przez bardzo długi czas (do 10 tys. lat) i magazynowania w podziemnych składowiskach w głębokich formacjach geologicznych, odizolowanych od wód podziemnych (IćA, 1994, 2007). W Polsce składowanie odpadów promieniotwórczych jest regulowane ustawą z dn. 29.11.2000 r. - Prawo atomowe i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 3.12.2002 r. w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego.


System głębokiego składowania odpadów promieniotwórczych (400–1000 m p.p.t.), gwarantujący długotrwałe bezpieczeństwo, jest oparty na koncepcji wielobarierowej, obejmującej bariery naturalne, jakimi są różne ośrodki skalne, oraz system barier inżynierskich, takich jak podsadzka, materiały uszczelniające (bentonit, cement), kontenery na odpady ze stali nierdzewnej, miedzi i tytanu oraz materiały, w jakich odpady wysokoaktywne (HLW) są zestalane - szkło, bituminy czy cement (IćA, 2003).


Składowanie odpadów promieniotwórczych oraz zapewnienie pełnej i długotrwałej izolacji tych odpadów od biosfery należy do interdyscyplinarnych zagadnień naukowo-technicznych. Obecnie powszechnie została przyjęta koncepcja docelowego składowania odpadów promieniotwórczych w wybranych formacjach geologicznych, które mają stanowić naturalną, długotrwałą barierę ochronną.


Korzystając z wyników dotychczasowych badań i doświadczeń krajów przodujących w dziedzinie składowania odpadów promieniotwórczych, w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN opracowano kryteria wyboru środowiska do głębokiego składowania odpadów promieniotwórczych (SOP). Na podstawie tych kryteriów oraz rezultatów analizy archiwalnych danych geologicznych dotyczących struktur skalnych w Polsce do szczegółowych badań zakwalifikowano: skały magmowe i metamorficzne, kompleksy ilaste oraz złoża pokładowe i wysadowe soli kamiennej.źródło: "Przegląd Geologiczny, vol. 57, nr 9, 2009"
pobierz całość: pobierz dokument

Więcej informacji na ten temat

Aktualności

2013-09-06
Spotkanie z mieszkańcami Kosakowa
Spotkanie z mieszkańcami Kosakowa, na którym był obecny również Wójt Gminy z Wiceprzewodniczącym rady.Spotkanie z mieszkańcami Kosakowa
2013-06-06
Uwagi i opinie złożone w Urzędzie Marszałkowskim
Uwagi i opinie do projektu Regionalnego Programu Strategicznego Pomorze 2020 w zakresie energetyki i środowiska.Uwagi i opinie złożone w Urzędzie Marszałkowskim
2013-03-25
Protest złożony do Wójta gminy Kosakowo
Protest do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy KosakowoProtest złożony do Wójta gminy Kosakowo
2013-03-25
Uwagi dotyczące zebrania mieszkańców wsi Mosty
Zebranie to zostało zwołane i prowadzone przez p. Sołtys wsi Mosty. Było jednak odpowiedzią na protesty mieszkańców wywołane trybem działania władz gminy w związku z planowaną zmianą planu zagospodarowania gminy.Uwagi dotyczące zebrania mieszkańców wsi Mosty
2013-03-21
Protest mieszkańców
Protest mieszkańców złożony w Urzędzie Gminy skierowany do Rady Gminy KosakowoProtest mieszkańców
2013-02-02
Złożenie uwag do projektu zmiany studium
Pismo złożone w Urzędzie Gminy do Wójta Gminy Kosakowo Jerzego WłudzikaZłożenie uwag do projektu zmiany studium

< 123

2016 © NaszaZiemia.org
tworzenie stron Webton.pl